BMW SEIZOENSKLAAR
FR | NL
BMW

Uw winkelmandje is leeg.

Ga verder shoppen

Toegevoegd aan uw winkelwagen!

Ga naar winkelmand
VERDER WINKELEN

De Cookie Policy van BMW Group Belux.

Deze pagina gebruikt cookies.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u door te klikken op “Meer informatie”.

"Cookies" zijn kleine bestanden, afkomstig van een Webserver die de Gebruiker consulteert en die op de harde schijf van zijn computer worden geplaatst.

De cookies gebruikt door de seizoensklaar website van BMW Belgium Luxembourg SA/NV (gelegen te 2880 Bornem, Lodderstraat n°16 en ingeschreven met het ondernemingsnummer 0413.533.863; hierna « BMW Group Belux ») hebben hoofdzakelijk tot doel het verbeteren van de navigatie-ervaring van de Gebruikers van de website. BMW Group Belux hecht een grote waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.bmw.be/seizoensklaar. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zie in dit verband het Beleid rond Privacy en bescherming van de persoonsgegevens van BMW Group Belux). De cookies worden gebruikt conform de toepasselijke cookiewetgeving.

De huidige Cookie Policy heeft als doel informatie te verstrekken aan de Gebruikers omtrent de op de website www.bmw.be/seizoensklaar gebruikte cookies, hun functies en, indien nodig, omtrent de manier om hen uit te schakelen.

Tijdens het eerste bezoek aan de website www.bmw.be/seizoensklaar, verschijnt een pop-upbericht op het scherm om de Gebruiker omtrent het bestaan van cookies te informeren en hem de mogelijkheid te bieden om « door te gaan zonder de cookies uit te schakelen », of om « de website te verlaten » of « door te gaan met het uitschakelen van alle of een gedeelte van de cookies ». Bij het voortzetten van zijn bezoek aan de website www.bmw.be/seizoensklaar zonder één van deze opties te kiezen of door het vakje « doorgaan zonder de cookies uit te schakelen » aan te vinken, aanvaardt de Gebruiker dat de in de onderstaande tabel opgenomen cookies geïnstalleerd worden op zijn computer.

De Gebruiker aanvaardt eveneens dat BMW Group Belux vervolgens toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat BMW Group Belux deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in het Beleid rond Privacy en bescherming van de persoonsgegevens genoemde doelstellingen. De Gebruiker van de website kan, op elk moment en kosteloos, zijn toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een e-mail te sturen naar contact.be@bmw.be.

In overeenstemming met het Beleid rond Privacy en bescherming van de persoonsgegevens, beschikt de Gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk over te maken aan de verantwoordelijke voor de verwerking, BMW Group Belux, Customer Relations, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem (of per e-mail contact.be@bmw.be). Deze aanvraag dient te worden gedateerd en ondertekend en er dient een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker te worden bijgevoegd.

Uitschakeling/aanvaarding van alle cookies.

Bij elk bezoek van de website www.bmw.be/seizoensklaar, kan de Gebruiker de cookies aanvaarden of weigeren door de parameters van zijn browser te wijzigen. De Gebruiker zal echter niet in staat zijn om alle functies van de website, met inbegrip van hoofdzakelijk de interactiviteit, te gebruiken, indien hij bepaalde cookies heeft uitgeschakeld.

De meest recente web browsers laten toe om, door middel van de technische parameters van  de browser, controle uit te oefenen over de op uw apparatuur geregistreerde cookies.

Voor meer informatie omtrent cookies, waaronder het  identificeren van cookies die werden geïnstalleerd en om deze te beheren of te verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te consulteren,  of te klikken op de « Help» functie in de taakbalk van uw browser.

BEHEER EN VERWIJDEREN VAN COOKIES.

U kan uw cookie preferenties te allen tijde wijzigen door hier te klikken:
pas mijn cookie-toestemming aan

Lijst van de cookies en hun doelstelling.

De in de onderstaande lijst opgesomde details zijn gebaseerd op de door de International Chamber of Commerce (ICC) van het Verenigd Koninkrijk opgestelde gids, en heeft betrekking op de verschillende categorieën van cookies.

Origine van de cookies Objectief Datum van verloop Categorie*
Session_name Deze sessiecookie identificeert de gebruiker, zodanig dat deze gepersonaliseerde informatie kan ontvangen. Loopt af van zodra de browser wordt gesloten. Sessie Strikt nood­zakelijk
Tiers Deze sessiecookie identificeert de gebruiker, zodanig dat deze gepersonaliseerde informatie kan ontvangen. Loopt af van zodra de browser wordt gesloten. Sessie Strikt nood­zakelijk
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Deze cookies registreren informatie met betrekking tot het gedrag van de Gebruikers van de website. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om rapporten op te stellen met het oog op het verbeteren van de website en de informatie aan te passen aan de per­soonlijke behoeften van de Gebruiker.

Al deze gegevens worden op anonieme wijze verza­meld en omvatten verschillende parameters, zoals het aantal afdrukken van een pagina, de bezochte pagina’s, enz. (System Web­analytics, Speedtrap Tracking en Cluster­management).
Permanent Prestaties

*Categorieën:

Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn essentieel om te garanderen dat de Gebruiker kan navigeren op de website en de mogelijke toepassingen kan gebruiken, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van de toegang tot beveiligde delen van de website. Deze cookies worden slechts gebruikt voor de essentiële onderdelen van de website. De cookies van deze categorie zijn normaal gezien niet permanent, tenzij dit absoluut vereist is.

Prestaties: Deze cookies staan de website toe de voorkeuren van de Gebruiker, zoals de taalvoorkeuren, op te slaan. Het staat de Gebruiker ook toe om van een verbeterde en meer gepersonaliseerde website te genieten.

Functionaliteit: Deze cookies verzamelen gegevens met betrekking tot het gedrag van Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen met het oog op het verbeteren van de website. Deze gegevens worden op anonieme wijze verzameld.

Doelgerichtheid en publiciteit: Deze cookies maken het mogelijk om reclame gerelateerd aan de belangen van de Gebruiker, te verzenden. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om de efficiëntie van een publiciteitscampagne, waarmee de Gebruiker geconfronteerd wordt wanneer hij bepaalde specifieke pagina’s bezoekt, te registeren en te meten. Daarnaast staan deze cookies ook de communicatie met potentiële adverteerders toe.

Contact:

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Cookie Policy, kan de Gebruiker zich direct wenden tot BMW Group Belux, door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: contact.be@bmw.be.